Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
crm

crm

crm

Top posts

  • برقراری ارتباط بهتر بین پرسنل فروش و مشتریان

    16 April 2017

    نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی برای کاهش هزینه ها و افزایش سود از طریق رضایت مندی مشتریان و حمایت از آن ها می باشد. یک نرم افزار CRM ، اطلاعات را از همه منابع اطلاعاتی میتواند جمع آوری کند ، به طوری که کلیه اطلاعات مشتریان در هر زمانی در...